Pomysł na własny biznes - czy inwestycja na rynku prasowym może się udać? - franczyza Eurokiosk

Powrót: Strona główna / Artykuły

EURO-SALON Prasowy to znana i rozpoznawalna marka na polskim rynku prasowym, a stały rozwój na terenie całego kraju zapewnia jej współpraca w ramach przedsięwzięć franczyzowych. Sprawdzony model biznesowy, z góry określone i przejrzyste warunki współpracy, ale również elastyczność i otwartość na potrzeby rynku lokalnego są kluczem do sukcesu. O ryzyku biznesowym i korzyściach z przystąpienia do sieci opowiada Pan Piotr Szpiganowicz, Dyrektor Marketingu EUROKIOSK Sp. z o.o., operatora sieci.

Jakie są zalety modelu biznesowego wypracowanego przez EURO-SALON Prasowy?

Elementem, który stale podkreślamy w naszej komunikacji, jest duża swoboda prowadzenia działalności. Nasz Franczyzobiorca ma swobodę w ustalaniu cen detalicznych (poza prasą i papierosami) i zatowarowaniu uzupełniającym, ponieważ od samego początku jest posiadaczem towarów handlowych. Dzięki temu może czuć się Partnerem biznesowym bardziej, niż agent handlowy, który sprzedaje towar powierzony. Co ważne, miesięczna opłata franczyzowa nie zależy u nas od obrotów, a jest ustalana jako ryczałt dla całego okresu umownego

Jak postrzegacie Państwo rozwój rynku franczyzy w Polsce? Czy dostrzegacie jakieś realne ryzyka, które należy wziąć pod uwagę, decydując się na inwestycję?

Charakterystyczna jest duża liczba systemów franczyzowych, które stale pojawiają się na rynku i związana z tym duża konkurencja w walce o Partnerów. Przyszły franczyzobiorca nie zawsze może właściwie ocenić ryzyko podjęcia współpracy, posługując się często kryterium niskiego kapitału startowego, jednocześnie nie zwracając zbytniej uwagi na ryzyko związane z „wyjściem z biznesu” w sytuacji niepowodzenia. W rozmowach z potencjalnym Partnerem staramy się uzyskać zrozumienie dla szans i zagrożeń związanych z prowadzeniem salonu prasowego, tak by decyzja o wejściu do sieci była świadoma.

Na jakie dodatkowe wsparcie mogą liczyć franczyzobiorcy?

Franczyza to sposób na własny biznes w oparciu o know-how i realny wkład udostępniany przez franczyzodawcę. W przypadku EURO-SALON Prasowy takim wkładem jest atrakcyjna lokalizacja oraz zabudowany i wyposażony w meble obiekt handlowy. Pragnę zaznaczyć, że nasi Partnerzy mogą także liczyć na 21% marży ze sprzedaży prasy. Prowadzone szkolenia dotyczą takich zagadnień jak: obrót prasą, zarządzanie pieniędzmi, ekspozycja towarowa, dobór personelu i obsługa klienta. Stale zwiększamy też elastyczność oferowanych Franczyzobiorcom warunków współpracy, czego przykładem jest program obniżania niezbędnego kapitału startowego. Polega on na rozłożeniu części płatności za zakupione towary na dogodne, płatne miesięcznie raty.

Jakie wymagania stawiacie potencjalnym franczyzobiorcom? 

Nasze wymagania są niezmienne od lat: chęć prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz kapitał startowy rzędu 40 tys. zł, przeznaczony w większości na zatowarowanie w towary handlowe pozaprasowe. Podkreślamy też konieczną inicjatywę Franczyzobiorcy związaną z dużą swobodą w zarządzaniu salonem i zatowarowaniu uzupełniającym, które powinno odpowiadać potrzebom lokalnego rynku.

Jaki jest odsetek franczyzobiorców, którym nie udało się odnieść sukcesu?

Z naszych obserwacji wynika, że zakończenie działalności przed upływem okresu umownego dotyczy ok. 10% Franczyzobiorców, przy czym w połowie przypadków wynika to z niestosowania się Partnera do standardów sieci.

Wspominał Pan, że wymagany kapitał na start to około 40 tys. zł. W jaki sposób inwestowane są te pieniądze? Ile czasu potrzebuje franczyzobiorca, aby przekroczyć próg rentowności?

Klasyczną inwestycję EUROKIOSK Sp. z o.o. bierze w większości na siebie w postaci oznaczeń i zabudowy lokalu handlowego oraz wyposażenia go w meble ekspozycyjne. Większość kapitału Franczyzobiorcy przeznaczona jest na zatowarowanie startowe, o wydatkach inwestycyjnych możemy, więc mówić w odniesieniu do kasy fiskalnej i opłaty licencyjnej za wejście do sieci, co stanowi zwykle nie więcej niż ¼ kapitału startowego. W tym kontekście zwrot z inwestycji może nastąpić już po ok. 6 miesiącach od rozpoczęcia działalności.

Czy istnieje możliwość pozyskania dotacji UE na start?

Uzyskanie dotacji jest możliwe lokalnie, w ramach chociażby oferty urzędów pracy i gminy. Osobom, które nigdy nie prowadziły działalności gospodarczej, radzimy, jak ją rozpocząć i prowadzić na bazie doświadczeń wyniesionych z kilku salonów prasowych, którymi bezpośrednio zarządzamy. Zapraszamy do kontaktu wszystkich zainteresowanych naszym pomysłem na biznes. Chętnie odpowiemy na dodatkowe pytania – formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie www.euro-salon.pl

Dziękujemy za poświęcony nam czas i życzymy dalszych sukcesów!


 

Kalendarium

Pomysły na sprawdzony biznes.

Facebook