Master franczyza

Powrót: Strona główna

Master Franczyza  polega na udzieleniu Master Franczyzobiorcy prawa do prowadzenia jednostek franczyzowych samodzielnie lub sprzedaży licencji franczyzowych na określonym terytorium (zazwyczaj kraj lub region). Master franczyzobiorca obok typowych dla franczyzobiorcy zadań, pełni również rolę zarządzającego określoną marką na określonym terenie, w oparciu o przekazany mu przez franczyzodawcę know-how i doświadczenie. Można więc powiedzieć, że jest to taki „mini franczyzodawca”. Cechy, które powinny charakteryzować master franczyzobiorcę:

  • dobra znajomość rynku lokalnego,
  • doświadczenie w zarządzaniu,
  • atutem często jest też znajomość i doświadczenie w danej branży, 
  • udokumentowane źródła finansowania przedsięwzięcia, 
  • zdecydowanym atutem, a czasami wymogiem koniecznym dla master franczyzobiorcy jest znajomość języka angielskiego.

Dochody master franczyzobiorcy pochodzą z 3 źródeł:

  • z działalności oddziału pilotażowego,
  • ze sprzedaży licencji indywidualnych,
  • z opłaty bieżącej, którą płacą franczyzobiorcy indywidualni.

(brak wpisów)

Kalendarium

111 pomysłów na sprawdzony biznes.

Facebook Google+