Master franczyza

Powrót: Strona główna

Master Franczyza polega na udzieleniu prawa do prowadzenia jednostek franczyzowych lub sprzedaży indywidualnych licencji franczyzowych na określonym terenie. ​Master licencja obejmować może region kraju, cały kraj lub nawet kilka państw.

Master licencja udzielana jest najczęściej osobie lub firmie posiadającej wieloletnie doświadczenie biznesowe i będącej w stanie opracować kompleksowy biznes plan przedsięwzięcia możliwy do zaakceptowania przez franczyzodawcę udzielającego licencji master.

Master franczyzobiorca w ramach prowadzonej działalności dokładnie powiela wszystkie funkcje franczyzodawcy, takie jak sprzedaż licencji, koordynowanie rozwoju sieci, pomoc i opieka nad franczyzobiorcami itp. 


(brak wpisów)

Kalendarium

Pomysły na sprawdzony biznes.

Facebook