Na blogu - zjawisko ekonomii skali na rynku franczyzy

Powrót: Strona główna / Blog Franczyza

Zjawisko ekonomii skali powoduje występowanie wielu pozytywnych zjawisk dla firmy na rynku i prowadzi do uzyskania pozycji lidera pod względem kosztów, cen i jakości. Firmy powinny dążyć do osiągania zjawiska ekonomii skali właśnie z tego powodu, że wpływa ono bezpośrednio na ich konkurencyjność na rynku.

Ekonomia skali obrazuje jak spadnie koszt jednostkowy produktu przy zwiększeniu woluminu produkcji i utrzymaniu kosztów stałych na tym samym poziomie. Przy czym warto pamiętać, że na koszty jednostkowe produktu składają się koszty zmienne (np. materiały wykorzystywane do produkcji) i koszty stałe (np. koszty amortyzacji maszyn i urządzeń, koszty energii elektrycznej, koszty reklamy).

Nie trudno sobie wyobrazić, że korzyści płynące z ekonomii skali umożliwiły dynamiczny rozwój wielu sieci franczyzowych, a co za tym idzie osiąganie korzyści płynących z pozycji lidera, lub co najmniej silnego gracza na rynku, reprezentowanego przez rozpoznawalną markę.

Jak wpływa zjawisko ekonomii skali na ekspansję sieci franczyzowych?

Dzięki współpracy z franczyzobiorcami i otwieraniu nowych sklepów w różnych lokalizacjach zwiększa się procentowy udział sprzedaży produktów na rynku. Wzrost wartości sprzedaży przy zachowaniu kosztów stałych na tym samym poziomie oznacza wzrost poziomu zyskowności sieci franczyzowej.

Przykładowymi kosztami stałymi, które mają bezpośredni wpływ na zyskowność w przypadku sieci franczyzowych działających w sektorze handlowym są:

  • koszty maszyn i urządzeń wykorzystywanych do produkcji (ważne na przykład w przypadku sieci odzieżowych),
  • koszty około produkcyjne (projekty ubrań, mebli itp.)
  • koszty produkcji (przeniesie produkcji za granicę na przykład do Chin)
  • koszty związane z logistyką,
  • koszty zakupu licencji systemów informatycznych,
  • koszty reklamy i marketingu (logo, branding, koszty projektów graficznych, strona internetowa).

Dodatkowo warto też zauważyć, że przy zakupie większej ilości materiałów potrzebnych do produkcji towarów możemy negocjować ceny i uzyskać dodatkowe rabaty w zależności od woluminu zamówienia.

Z punktu widzenia franczyzodawcy - franczyzobiorcy to nie tylko partnerzy biznesowi, ale również źródło pozyskania dodatkowego kapitału inwestycyjnego. Warto zauważyć, że ze zjawiska ekonomii skali korzysta zarówno franczyzodawca, jak i franczyzobiorcy, ponieważ współdziałając ze sobą, rozkładają koszty inwestycji i ryzyka powiązane z tą inwestycją na większą grupę podmiotów.

Jak widać zjawisko ekonomii skali przynosi korzyści obu stronom transakcji: franczyzodawcom i franczyzobiorcom. Oczywiście, aby zjawisko skali było w pełni wykorzystane, wszystkie procesy zachodzące przy produkcji, dystrybucji oraz sprzedaży produktów muszą być dobrze zorganizowane. Jedno słabe ogniwo może przynieść straty wszystkim zaangażowanym inwestorom. Z drugiej strony odpowiednie zarządzanie i optymalizacja prowadzi do osiągania maksymalnych zysków. Jest to jedna z większych zalet współpracy w ramach systemów franczyzowych.

Kalendarium

Pomysły na sprawdzony biznes.

Facebook