Na blogu - przykładowy spis treści podręcznika operacyjnego

Powrót: Strona główna / Blog Franczyza

Spis treści

Rozdział 1: Wstęp

1. Podstawowe dane firmowe

2. Historia firmy

3. Struktura organizacyjna firmy

4. Misja firmy

5. Zakres oferowanych usług

Rozdział 2: Podstawowe założenia systemu franczyzowego

1. Definicja systemu franczyzowego

2. Struktura organizacyjna franczyzodawcy

3. Zasoby wsparcia franczyzowego

4. Znak towarowy

Rozdział 3: Procedury uruchomienia punktu franczyzowego

1. Lista zadań związanych z uruchomieniem punktu franczyzowego

2. Struktura kosztów

Rozdział 4: Zasoby wspomagające procesy zarządzania przedsiębiorstwem

1. Strona WWW

2. Skrzynka pocztowa

3. Oprogramowanie

4. Telefon służbowy

5. Wizytówki

6. Ulotki

Rozdział 5: Organizacja pracy

1. Godziny otwarcia/zamknięcia

2. Procedury otwarcia

3. Procedury zamknięcia

4. Plan dnia

5. Procedury obsługi klientów

6. Księgowość

7. Ubezpieczenie

Rozdział 6: Wyposażenie

1. Wyposażenie biurowe

2. Wyposażenie specjalistyczne

Rozdział 7: Materiały, produkty i towary

1. Lista materiałów, produktów i towarów

2. Standardy jakości

3. Procedury kontroli poziomu zapasów

4. Polityka zaopatrzenia

5. Procedury reklamacyjne

Rozdział 8: Zakres świadczonych usług przez franczyzobiorcę

Rozdział 9: Polityka cenowa

Rozdział 10: Polityka zatrudnienia i zarządzanie zasobami ludzkimi

1. Struktura zatrudnienia oraz wykaz wymaganych kwalifikacji

2. Opisy stanowisk pracy zawierające szczegółowe zakresy obowiązków dla każdego z pracowników.

3. Wymagania co do ubioru pracowników

4. Kultura osobista personelu i najważniejsze cechy osobowościowe pracowników

5. Procedury zatrudniania pracowników

6. Dyscyplina pracy

7. Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Rozdział 11: Plan rozwoju i szkolenia

1. Szkolenia

2. Lista wymaganych certyfikatów

3. Coroczna konferencja franczyzobiorców 

Rozdział 12: Raportowanie i audyt

1. Lista raportów wymaganych przez franczyzodawcę

2. Zasady przeprowadzania audytu przez franczyzodawcę

Rozdział 13: Reklama i marketing

1. Podstawowe wskazówki w zakresie technik marketingowych i sprzedaży stosowanych w systemie franczyzowym

2. Reklama w punkcie sprzedaży

3. Instrukcje na temat sposobu zorganizowania kampanii promocyjnej w związku z otwarciem przez franczyzobiorcę jego punktu usługowego

Rozdział 14: Wykaz formularzy, umów i innych dokumentów

Rozdział 15: Wykaz podstawowych przepisów prawnych, z którymi powinien zapoznać się franczyzobiorca

#franczyza #franchising #pomysłnabiznes #własnybiznes #franczyzawpolsce #katalogfranczyz

 

Kalendarium

Pomysły na sprawdzony biznes.

Facebook