Jeśli nie szkoła, to co? - nauki ścisłe dla dzieci i młodzieży

Powrót: Strona główna / Artykuły

Coraz głośniej w mediach i środowiskach szkolnych mówi się o ograniczeniu zatrudnienia nauczycieli. Niż demograficzny i okrojone możliwości finansowe gmin, na których spoczywa obowiązek finansowania systemu oświatowego powoduje, że środowisko to obawia się o swoją przyszłość. Franczyza wychodzi naprzeciw tym lękom i niepokojom, pokazuje pomysły na wykorzystanie doświadczeń pedagogicznych w pracy z dziećmi i dorosłymi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Stale rosnące ambicje rodziców w odniesieniu do swoich dzieci i ich przyszłości tworzą ogromny popyt na dodatkowe zajęcia edukacyjne, a dzięki temu z punktu widzenia nauczyciela możliwe jest osiągnięcie spektakularnego sukcesu na różnych płaszczyznach tj. finansowej, zawodowej i życiowej.

7 pomysłów na własny biznes dla nauczycieli nauk ścisłych

Szczególnymi względami wśród nauczycieli i uczniów cieszy się królowa nauk – Matematyka. Nauczyciele związani z przedmiotami technicznymi mogą zaangażować się w różnorakie projekty związane zarówno z rozwojem dzieci ukierunkowanych na nauki ścisłe, jak i z uzupełnieniem nauczania szkolnego w tej dziedzinie. Propozycje franczyzowe są szerokie i dostosowane do wieku i wymagań społecznych:


Szkoła matematyki 2+2
www.2plus2.edu.pl

Zajęcia edukacyjne z matematyki dla dzieci od 3 do 19 lat

Szkoła Matematyki 2 + 2 jest prywatnym Centrum Edukacyjnym prowadzącym zajęcia matematyczne dla dzieci i młodzieży od wieku przedszkolnego do matury. Misją Szkoły jest podniesienie poziomu znajomości matematyki oraz ogólnej wiedzy logicznej wśród dzieci i młodzieży w całej Polsce. Szkoła ta ma ambicje być wiodącym w kraju Centrum Zajęć Pozalekcyjnych pomagającym osiągnąć lepsze oceny i przygotowującym młodzież do studiów na najlepszych uczelniach.


Early Math
www.earlymath.pl

Program wzbogacający nauczanie matematyki dla dzieci i młodzieży od 4 do 18 lat.

Jest to program zakładający, iż każde dziecko pomiędzy 4 a 10 rokiem życia ma nieograniczone zdolności do przyswajania wiedzy. Właściwe wykorzystanie inteligencji i różnych typów uczenia się jest gwarancją sukcesu. Niezbędnymi elementami rozwoju intelektualnego dziecka są: eksperymentowanie, metoda prób i błędów, szukanie własnych rozwiązań, w których dziecko wyraża siebie oraz dzielenie się swoimi spostrzeżeniami i wnioskami z innymi. I wreszcie, aby się skutecznie uczyć, dziecko musi czerpać z nauki przyjemność oraz mieć poczucie satysfakcji i sukcesu.


Szkoła Matematyki HORYZONTY
www.szkola-matematyki.pl

Kursy uzupełniające i doskonalące z matematyki, fizyki, chemii i biologii.

Program szkoły matematyki Horyzonty stawia główny nacisk na indywidualną prace z uczniem, zarówno dotyczy to uczniów mających problemy z przyswojeniem materiału jak i wybitnie uzdolnionych, którym należy umożliwić szersze poznanie omawianych tematów i dzięki temu rozwinięcie skrzydeł. Program ten przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich a jego celem jest również odpowiednie podejście do ucznia, nastawienie go na „naukę ze zrozumieniem”. Zwykle owocuje to tym, że przeciętny uczeń odkrywa w sobie zdolności matematyczne pozwalające mu zdobywać wyższe stopnie niż kiedyś.


Edukacja EZO
edukacjaezo.pl

Program nauczania Matematyki i Fizyki trzymając się zasady EZO czyli Eksperymentuj, Zrozum, Oblicz.

Program skierowany jest do dzieci, które od najmłodszych lat mają otwarte umysły i właściwie pojmują świat choć nie zawsze właściwie te zjawiska nazywają. Pomysł bazuje na kilkunastoletnim doświadczeniu w pracy z dziećmi, młodzieżą i nauczycielami. Zajęcia prowadzone zgodnie z tym programem będą rozbudzały ciekawość, rodziły nowe pytania, mobilizowały do nauki a wszystko to będzie się działo w atmosferze dobrej zabawy.


Mały Inżynier
www.malyinzynier.pl

Zajęcia poznawcze z dziedzin technicznych dla dzieci w przedziałach wiekowych od 5 do 15 lat.

Na zajęciach Małego Inżyniera kładzie się nacisk na praktyczny aspekt nauki. Nauka poparta własnoręcznie wykonanym eksperymentem jest lepiej zapamiętywana, a co ważne bez problemu można z takiej wiedzy skorzystać w przyszłości. Pierwszym krokiem jest pokazanie dzieciom, na czym polega: fizyka, robotyka, chemia, a dopiero później przychodzi czas na poznawanie tych przedmiotów od strony teoretycznej.


RoboCAMP
www.robocamp.pl

Autorski i wielokrotnie nagradzany program nauczania dla dzieci w wieku 6-14 lat.

RoboCAMP to zajęcia, podczas których roboty ożywają w rękach dzieci! Maluchy uczą się jak zaprojektować, zbudować i zaprogramować robota. Pod okiem doświadczonej kadry pedagogów, pracując w niewielkich grupach na profesjonalnym sprzęcie dydaktycznym dzieciaki doskonale się uczą poprzez świetną zabawę.


TwójRobot.Pl
www.twojrobot.pl

Zajęcia edukacyjne z tworzenia robotów dla dzieci w różnych grupach wiekowych od 5 do 17 lat.

Kursy Robotyki TwójRobot.pl to stworzony przez studentów Politechniki Poznańskiej program rozwijania zainteresowań technicznych u dzieci w wieku (5-7 lat), (7-13 lat) oraz (13-17 lat) Są to kreatywne zajęcia z budowy i programowania robotów, które są świetnym uzupełnieniem obowiązkowego programu nauczania.


 

Kalendarium

118 pomysłów na sprawdzony biznes.

Facebook