Biznes potrzebuje outsourcingowego wsparcia - ThreeZones otwiera sieć franczyzową

Powrót: Strona główna / Artykuły

Nadszedł czas franczyzy dla rynku usług i sektora B2B. Jedną z możliwości inwestycyjnych oferuje sieć franczyzowa ThreeZones Group, świadcząca usługi outsourcingu. O tym dlaczego warto dołączyć do tej sieci, rozmawiałam z Panem Tomaszem Duda, dyrektorem zarządzającym ThreeZones Group

Kiedy powstała ThreeZones Group i jaki jest zakres działalności grupy?

Budując sieć franczyzową ThreeZones Group mocno opieramy się na europejskim Kodeksie Etyki Franczyzy. Wynika z niego, że jednym z naszych podstawowych obowiązków jako franczyzodawcy jest zdobycie doświadczenia, odniesienie sukcesu i dostarczenie swoim partnerom sprawdzonego modelu biznesowego. Od tego właśnie zaczęliśmy. Wspólnie z Adamem Wybrańczykiem założyliśmy firmę, która jest wsparciem dla biznesu przede wszystkim na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz w województwie małopolskim. Wyspecjalizowaliśmy się w obsłudze firm automotive, produkcji spożywczej, AGD/RTV, logistycznej i budowlanej. To branże, które dynamicznie się rozwijają, a jednocześnie nie mają wystarczających zasobów kadrowych, aby zrealizować rosnącą liczbę zamówień. Jednak naszą rolą nie jest dostarczenie im pracowników, a realizacja kompleksowej usługi. Zatrudniamy pracowników przede wszystkim z Ukrainy o oczekiwanych przez biznes kompetencjach i kwalifikacjach. Dziś jest to ponad 1200 osób. W zależności od potrzeb klientów nasi pracownicy tworzą zespoły, które realizują zlecenie w określonym terminie i wysokiej jakości. Usługi realizujemy na linii produkcyjnej, w magazynie czy na budowie. Za bieżące zarządzenia zespołem i kontakt z klientem odpowiadają liderzy zespołów i dedykowani koordynatorzy.

Nasza działalność na przestrzeni dwóch ostatnich lat bardzo się rozwinęła. Wiedzieliśmy, że podobnego wsparcia oczekują firmy w innych regionach Polski. Uznaliśmy, że nie tylko rozszerzymy swoją działalność, ale podzielimy się naszym sprawdzonym modelem biznesowym z innymi. Tak doszliśmy do momentu, w którym powstał pomysł utworzenia sieci franczyzowej ThreeZones Group. Dziś mamy oddziały we Wrocławiu i Poznaniu. Za moment otwieramy franczyzy w kolejnych miastach.

Kim są ludzie, którzy tworzą ThreeZones Group?

Łączy nas przede wszystkim doświadczenie w biznesie, znajomość rynkowych realiów i etyczne podejście do zarządzania firmą. Kluczowy jest dla nas szacunek i poczucie odpowiedzialności za człowieka. Mamy świadomość, że zatrudniając obcokrajowców i towarzysząc naszym klientom w procesie produkcji czy budowy, odpowiadamy za ludzi, za jakość i terminowość naszych usług. Ważne więc, aby nasze podstawowe wartości faktycznie miały wpływ na codziennie funkcjonowanie firmy. Jak to robimy? Dbamy o naszych pracowników już na etapie rekrutacji. Mamy świadomość, że przyjeżdżając do Polski są niepewni i zastanawiają się, czy dobrze trafili. Budujemy ich zaufanie, dostarczając szczegółowych informacji o tym, jak wygląda praca w ThreeZones, zapewniamy legalne zatrudnienie, zakwaterowanie na odpowiednim poziomie i transport do zakładu pracy. Przestrzegamy prawa do wypoczynku naszych pracowników, a wypłata w terminie to dla nas podstawa. To wszystko być może brzmi, jak truizmy, ale gdy się dobrze zna rynek, wcale nie jest takie oczywiste. Te wartości są jednocześnie naszą przewagą konkurencyjną. Z jednej strony system rekomendacji to nasz najskuteczniejszy sposób rekrutacji nowych pracowników, z drugiej strony możemy zagwarantować klientom realizację usług w terminie i na poziomie, jakiego od nas oczekują. Kiedy pracowaliśmy nad budową modelu franczyzowego ThreeZones Group jedną z podstawowych wytycznych było właśnie to, aby nasi franczyzobiorcy podzielali takie podejście do etycznego biznesu i wartości, które są nam bliskie.

Jakie są perspektywy rozwoju branży, w której Państwo działacie? Jaki jest przewidywany okres zwrotu z inwestycji?

Mówiąc o perspektywach usług outsourcingu dla firm, wystarczy sięgnąć do analiz rynkowych, czy choćby raportów Business Centre Club. Aż 6 na 10 przedsiębiorców w branży produkcyjnej uznało, że nie ma wystarczających zasobów kadrowych, aby zrealizować rosnącą liczbę zamówień. W dodatku przedsiębiorcy coraz częściej zdają sobie sprawę, że niełatwo dziś znaleźć i zatrzymać w firmie pracownika o odpowiednich kwalifikacjach. W tej sytuacji szukają alternatywnych rozwiązań i w tym momencie z pomocą przychodzi outsourcing usług pracowniczych. To rozwiązanie sprawdza się zwłaszcza w miejscach, gdzie jest duże zagęszczenie firm, czyli choćby na obszarach stref ekonomicznych. Tu najczęściej mamy do czynienia z uznanymi firmami, które mocno się rozwijają, ale jednocześnie konkurują między sobą o pracowników o podobnych kwalifikacjach. Tymczasem nasza oferta pomaga im nie tylko realizować zamówienia, ale z góry kalkulować koszty produkcji. To my realizujemy usługę, więc to my odpowiadamy za dobór zespołu, jego liczebność, proces rekrutacji i badania lekarskie, czy wyposażenie w odpowiednią odzież roboczą. Kiedy kilka miesięcy temu rozpoczynaliśmy procedurę otwarcia oddziału franczyzowego we Wrocławiu, pierwsze zamówienia z lokalnego rynku produkcyjnego pojawiły się, zanim jeszcze rzeczywiście zaczęliśmy działać. Dokładnie tak samo było w Poznaniu i Warszawie. Obecnie analizujemy możliwość otwarcia oddziału franczyzowego w stolicy.

Jakich partnerów biznesowych Państwo poszukujecie? Czy trzeba mieć doświadczenie w branży?

Znów wrócę do pracy nad modelem franczyzowym, który opracowaliśmy zanim przystąpiliśmy do poszukiwania partnerów. Od początku przyjęliśmy założenie, że to musi być przedsiębiorca podobny do nas. Co to oznacza? Po pierwsze również musi mieć doświadczenie w biznesie i idealnie byłoby, gdyby była to jedna z branż, w której się specjalizujemy. Jeśli ktoś jest lub był partnerem czy dostawcą firmy z branży produkcyjnej, to lepiej zna rynek, wie jakie zasady obowiązują na hali, jakie oczekiwania ma kadra zarządzająca. Kolejna istotna kwestia to dla nas zasady etyczne, o których już wspominaliśmy, czyli poczucie odpowiedzialności i szacunek do pracowników, klientów i partnerów. Sprowadza się to nie tylko do dobrej atmosfery w pracy, ale choćby zapewniania odpowiednich warunków zakwaterowania czy terminowego wynagrodzenia. To oczywiście oznacza, że nasz franczyzobiorca musi posiadać finanse na ten cel zabezpieczone na koncie.

Na jakie wsparcie może liczyć franczyzobiorca?

Naszym obecnym i przyszłym partnerom zapewniamy kompleksowe wsparcie. Począwszy od cyklicznych szkoleń, szczegółowych instruktaży i podręcznika operacyjnego czy kodeksu kultury organizacyjnej po wsparcie w wyborze sprzętu komputerowego, który będzie kompatybilny z naszym autorskim systemem CRM. To ważne, bo znacznie ułatwia nam to obsługę klientów i wewnętrzną pracę w grupie. Towarzyszymy naszym partnerom, szczególnie na początku drogi, w spotkaniach z potencjalnymi klientami, tak aby dzielić się naszym know-how nie tylko na sali szkoleniowej, ale także w konkretnym działaniu. W pakiecie franczyzowym jest również wsparcie w marketingu, działania integrujące i grywalizacyjne. Serdecznie zapraszamy do współpracy.

 

Kalendarium

Pomysły na sprawdzony biznes.

Facebook